Hoe?

Eerst is er een kort intake gesprek van de coach met elke betrokkene, waarbij uiteraard de privacy verzekerd wordt. De coach kan vragen dat op voorhand een kort tekstje door beide partijen geschreven wordt.

Daarna volgt op een afgesproken tijdstip de mediatie. Alle betrokkenen dienen aanwezig te zijn. De betaling is telkens op afspraak en dient op voorhand geregeld te zijn.

Het verloop van de mediatie zelf is als volgt:

 • (heel) korte voorstelling van de coach en van de bedoeling en werkwijze van de mediatie
 • akkoord van de partijen omtrent werkwijze
 • (heel) korte voorstelling van elke partij indien nodig
 • (heel) korte beschrijving van het geval door de coach, ‘objectief’
 • Elke partij apart beschrijft subjectief het geval tot de coach de indruk heeft van volledigheid.
 • Hierna begeleidt de coach de eigenlijke mediatie.

 

Specifieke afspraken bij coaching

 • De mediator kiest wie aan het woord komt, steeds na enige reflectie / parafrasering.
 • De mediator stelt zich voor als zo onpartijdig mogelijk, eigenlijk ‘multi-partijdig’ -> streeft naar goede afwikkeling voor elke partij.
 • De mediator nodigt in zijn reflectie meteen ook uit naar het diepere en toont het belang ervan aan voor beide partijen. Hij ‘coacht’ door zijn reflectie naar het diepere toe: zelfinzicht, inzicht van de andere, inzicht in de relatie zelf -> niet om deze te ‘redden’ maar wel te verdiepen met eender welke verdere richting tot gevolg.
 • Emoties mogen geuit worden: probeer hierin steeds ook de andere te respecteren.
 • Probeer niet ‘de coach voor jou partijdig te maken’. Dit zou de waarde van de mediatie ook voor jou sterk kunnen verminderen.
 • De coach is weinig directief.
 • Het streven is naar: jou altijd grondig laten uitspreken, zonder te veel herhaling.
 • De coach streeft naar ‘oplossing van problemen’ van binnen uit, door er open aandacht naartoe te richten.